e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2720-4146

2022/2 (32)


REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Wojciech Gęszczak
Modyfikacje protokolarne wypowiedzi w aparacie metodologicznym opisowej analizy stylizacji językowej PDF

Jolanta Gola
Słowotwórstwo nazw ryb, skorupiaków i mięczaków w języku polskim i chorwackim PDF

Matylda Paszkiewicz
Kiedy "w drogę iść", a kiedy "z wielkimi pany mowić", czyli Nauka krotka, cokolwiek kto ma począć po każdym znamieniem niebieskim. Tekst astrologiczny ze zbioru Conservatio sanitatis (1535 rok) PDF

***RECENZJE I SPRAWOZDANIA***

Tadeusz Lewaszkiewicz
Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Półgębkiem w pół słowa. Leksyka typowych i nietypowych miar, wag i wartości. Wydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2019, ss. 255 PDF

Ewelina Woźniak-Wrzesińska
Perspektywy współczesnej frazeologii. Artystyczny potencjał frazeologii, red. G. Dziamska-Lenart, J. Liberek, K. Skibski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021, ss. 134 PDF

NASI RECENZENCI PDF