e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

ADRES REDAKCJI
Kwartalnik Językoznawczy
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
e-mail: kwartjez@amu.edu.pl


Informacje dotyczące składu osobowego zespołu redakcyjnego
dołączane są do każdego numeru