e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2009/1 (0)

Szanowni Państwo!

Prezentujemy Państwu zerowy numer nowego czasopisma internetowego "Kwartalnik Językoznawczy". Idea stworzenia e-czasopisma o tematyce językoznawczej zrodziła się
w Instytucie Filologii Polskiej UAM i jest odpowiedzią na coraz bardziej wydłużający się proces wydawniczy drukowanych periodyków, utrudniający bieżącą wymianę doświadczeń i pomysłów między językoznawcami-polonistami reprezentującymi różne ośrodki naukowe. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w czasie nasilających się sygnałów wyczerpania się dotychczasowej, zakorzenionej jeszcze w strukturalizmie orientacji teoretyczno‐
‐metodologicznej. Internetowy "Kwartalnik Językoznawczy", uwolniony od czasochłonnego procesu przygotowania tekstu do druku, przyspieszy - mamy taką nadzieję - kiełkującą już dyskusję dotyczącą tej problematyki. Szczególnie zależy nam na tekstach o nastawieniu problemowym - ściśle teoretycznych, ale także prezentujących kwestie zasadnicze za pomocą ilustracji materiałowej. Mile widziane będą również aktualne recenzje krytyczne. Jesteśmy przekonani, że podstawowe atuty nowego czasopisma, czyli mniejsze ograniczenia objętościowe i powszechny dostęp do tekstów, zachęcą Państwa do publikowania na łamach "Kwartalnika Językoznawczego".

Niniejszy numer ma charakter zapowiedzi. Dzięki uprzejmości i pomocy zaprzyjaźnionych już z "Kwartalnikiem Językoznawczym" badaczy, mogą Państwo zapoznać się
z pierwszymi problemowymi tekstami. Pragniemy zaprosić Państwa do współpracy - nadsyłania tekstów do kolejnych numerów czasopisma. Szczegółowe informacje dla Autorów zamieściliśmy w osobnej zakładce.

Z wyrazami szacunku

Redaktorzy


REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Henryk Duda
Czy wymowa ['naka] tłumaczy się "nieregularnym rozwojem fonetycznym spowodowanym frekwencją"? PDF

Zdzisława Krążyńska, Agnieszka Słoboda
Jak można sobie wyobrazić (czy można sobie wyobrazić) wykształcanie się fleksji w językach indoeuropejskich PDF