e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2010/1 (1)

Szanowni Państwo!

W pierwszym numerze "Kwartalnika Językoznawczego" prezentujemy Państwu dziewięć tekstów. Podzielone one zostały na trzy grupy, które - mamy nadzieję - staną się stałymi działami czasopisma. Grupę pierwszą współtworzy
6 artykułów poświęconych szeroko pojętej problematyce językoznawczej, zarówno synchronicznej, jak
i diachronicznej. W dziale Dyskusje i polemiki znalazły się dwa teksty: pierwszy polemizuje z tezami artykułu opublikowanego w numerze zerowym "Kwartalnika Językoznawczego" (zob. Archiwum), drugi natomiast jest zaproszeniem do dyskusji nad programem nauczania treści historycznojęzykowych w nowym, dwustopniowym systemie kształcenia polonistycznego. Numer zamyka recenzja - liczymy na to, że dział ten będzie się intensywnie rozwijał.

Zapraszamy Państwa do współpracy - nadsyłania tekstów do kolejnych numerów czasopisma. Szczegółowe informacje dla Autorów zamieściliśmy w osobnej zakładce.

Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz adres (kwartjez@amu.edu.pl).

Redaktorzy


REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Agnieszka Jawór
O pewnym typie "językowego jokera" PDF

Marta Kołodziejczyk
Na marginesie badań poznańskiej frazeologii PDF

Marcin Kuźmicki
O zdmuchnięciu nagłosowego s‐, a nawet sch‐, czyli jak odczytać dwa zapisy z Dagome iudex PDF

Romana Łapa
'Podporządkowany' w Kodeksie karnym PDF

Paulina Michalska
O możliwości zastosowania przekrojów synchronicznych
w badaniach nad zróżnicowaniem regionalnym dawnej leksyki PDF

Piotr Wierzchoń
Lingwochronografia na usługach słowotwórstwa gniazdowego PDF


***DYSKUSJE I POLEMIKI***

Witold Mańczak
W sprawie wymowy nauka ['naka] PDF

Zaproszenie do dyskusji
Najważniejsze zagadnienia polonistycznego językoznawstwa historycznego PDF


***RECENZJE***

Anna Piotrowicz
Jolanta Ignatowicz‐Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ss. 390. PDF