e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2012/3 (11)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Małgorzata Ciupińska
Aforyzmy i sentencje w tekstach kaznodziejskich ks. prof. Włodzimierza Sedlaka PDF

Marcin Kuczok
Życie chrześcijańskie jako podróż w Parochial and Plain Sermons Johna Henry'ego Newmana. Analiza kognitywna PDF

Małgorzata Madej
Adaptacja religijnych zapożyczeń w hausańskich przekładach Pisma Świętego PDF


DEBIUTY

Małgorzata Miławska
Polszczyzna ponowoczesna - o eksperymentach językowych
w Zwale Sławomira Shutego PDF