e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2012/4 (12)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Magdalena Budzyńska
"Żebractwo", "Święte Uzależnienie" i "duchowy prysznic"
- o przenikaniu się sacrum i profanum w metaforycznym języku dominikanina o. Jana Góry PDF

Agnieszka Kowal
Czy niebo to wieczny orgazm? Prowokacja jako swoistość języka religijnego Szymona Hołowni PDF

Anna Lenartowicz-Zagrodna
"Mądrość jest celem wszystkich zmysłów", czyli obraz mądrości w Księdze Syracha w przekładzie Piotra Poznańczyka
(na materiale porównań z rozdz. 24, 1-22) PDF

Małgorzata Łyczykowska, Marta Wiśniewska-Rosołek
Językowy obraz cierpienia w młodzieżowych pieśniach wielkopostnych PDF

Olga Stramczewska
Analiza semantyczna czasownika płakać PDF

NASI RECENZENCI PDF