e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2013/1 (13)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Adrian P. Krysiak
Język jako organizm symbiotyczny. Kilka uwag na marginesie parazytolingwistyki PDF

Tomasz Nowak
O przyimku na podstawie [czegoś] - od podstaw i nie bez podstaw PDF

Monika Olkowska
Frazeologiczne innowacje wymieniające w felietonistyce Agaty Passent PDF

Daniel Śledziński
Normalizacja tekstów w języku polskim - aspekty lingwistyczne PDF