e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2013/2 (14)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Beata Jezierska
Korespondencyjne formuły grzecznościowe w e-mailach PDF

Anna Kaczmarek
O kreatywnych anglicyzmach w polskiej prasie kobiecej PDF

Błażej Osowski
Wielkopolski formant -yszek oraz -yszka, -yszko, -iszek,
-iszka, -iszko w historii języka polskiego
PDF