e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2014/1 (17)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Agnieszka Norwa
Kreatywność językowa w listach elektronicznych(na przykładzie korespondencji studentów do pracowników uczelni) PDF

Agata Ostrówka
Idiostylowy charakter parentez w tekstach Antoniego Libery PDF

Olga Solodushko
Semantyczna charakterystyka fitozoonimów w języku polskim
i ukraińskim na przykładzie nazw krów maści czerwonej PDF