e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2014/3 (19)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Karolina Burnagiel
Komentarz leksykograficzny do frazeologizmu mój cyrk, moje małpy PDF

Filip E. Czaja
Między naturą a konwencją. Problem nazewnictwa w dialogu sokratycznym PDF

Mateusz Podlecki
Zmiany semantyczne jednostek frazeologicznych zaadaptowanych przez socjolekt środowiska piłkarskiego PDF