e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2010/2 (2)

Szanowni Czytelnicy! Szanowni Autorzy!

Prezentujemy Państwu drugi numer "Kwartalnika Językoznawczego", w którym znalazło się 7 tekstów. Przypominamy, że w poprzednim numerze zainicjowana została dyskusja nad programem nauczania treści historycznojęzykowych w nowym, dwustopniowym systemie kształcenia polonistycznego (Najważniejsze zagadnienia polonistycznego językoznawstwa historycznego. Zaproszenie do dyskusji). Pierwsze teksty na ten temat włączone zostały do działu DYSKUSJE I POLEMIKI.

Pragniemy przy okazji podkreślić, że publikowane
w "Kwartalniku" teksty mają charakter autorski - zarówno Autorzy, jak i Redaktorzy z niecierpliwością czekają na polemikę czy komentarz. Dlatego też gorąco zachęcamy do dyskusji na łamach kolejnych numerów. Ideą, jaka przyświecała nam przy zakładaniu e‐czasopisma, było stworzenie środowiska żywej i aktualnej wymiany zdań na temat współczesnych problemów językoznawstwa polonistycznego. Zachęcamy zatem do dyskutowania z Autorami tekstów (zwłaszcza radykalnych), a także do nadsyłania kolejnych artykułów.

Dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie czasopismem, za wszystkie pytania i cenne uwagi, które nadsyłają Państwo od czasu ukazania się zerowego numeru.

Liczymy na intensyfikującą się współpracę.

Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz adres (kwartjez@amu.edu.pl).

Redaktorzy


REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Agnieszka Dziob
Badanie narracji - między psychologią, socjologią
a językoznawstwem PDF

Joanna Grzelak
Skutki niskiej kompetencji językowej pracodawcy PDF

Mariusz Leńczuk
Problemy terminologiczne w opisywaniu glos polskich na przykładzie XV‐wiecznych tłumaczeń kanonu mszy św. PDF

Andrzej Wawrzyńczyk
Współczesna polszczyzna. Z fotomateriałów do Słownika neologizmów PDF


***DYSKUSJE I POLEMIKI***

Marek Osiewicz
Kierunki przemian polszczyzny w zakresie fonetyki (propozycja rozdziału podręcznika do nauczania treści historycznojęzykowych na studiach I stopnia) PDF

Dorota Rojszczak‐Robińska
Język a Kościół (propozycja rozdziału podręcznika do nauczania treści historycznojęzykowych na studiach I stopnia) PDF


***RECENZJE***

Marta Kołodziejczyk
Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, pod red. M. Święcickiej, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, ss. 236. PDF