e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2014/4 (20)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Zuzanna Krótki
Sztuka iluzji w dawnych polskich jednostkach leksykalnych PDF

Wojciech Stelmach
Reinterpretacja filologiczna 26. kanonu synodu wrocławskiego z 1248 roku a jego funkcjonowanie w dydaktyce akademickiej PDF

Ewelina Woźniak-Wrzesińska
Umysł to za mało. Kulturowy stereotyp humanisty - zarys perspektywy poznawczej PDF


***DYSKUSJE I POLEMIKI***

Janusz S. Bień
Mój cyrk i małpy moje PDF

NASI RECENZENCI PDF