e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2015/1-2 (21-22)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Aleksandra Jarosz
Adjectives and adjectival derivates in Miyako-Ryukyuan PDF

Agnieszka Kijak
O roli pilotażu w badaniach socjolektu biegaczy PDF

Agnieszka Ślatała
Analiza porównawcza polskich i francuskich wykładników kauzatywności na przykładzie emocji: radości, smutku, złości, strachu PDF

Grażyna Vetulani
Problemy z pozyskiwaniem i opisem nazw cech i właściwości
w języku polskim PDF

Przemysław Wiatrowski
Międzyjęzykowa ekwiwalencja związków frazeologicznych
z apelatywnym komponentem relewantnym kulturowo.
Na przykładzie indonezyjskich połączeń wyrazowych i ich polskich odpowiedników PDF

Małgorzata Wielgosz
The persuasive function of commissive speech acts in Mexican and Portuguese homiletic discourse PDF