e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2015/3-4 (23-24)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Janusz S. Bień
Elektroniczny indeks do słownika Lindego PDF

Ilona Paczyńska
O poprawności językowej innowacji uzupełniających pochodzących z prasy nowych technologii PDF

Magdalena Piasecka
Erystyka w horoskopach - argumentum ad verecundiam oraz upostaciowienie jako przykłady perswazji językowej PDF

Sylwia Przęczek-Kisielak
Nazwy miejscowe w najstarszych małopolskich rotach przysiąg sądowych w języku polskim PDF

Izabella Tillner
Kategoria potoczności we współczesnej prozie polskiej
(na przykładzie Niehalo Ignacego Karpowicza) PDF

Przemysław Wiatrowski
Międzyjęzykowa ekwiwalencja związków frazeologicznych
z komponentem onimicznym. Na przykładzie indonezyjskich połączeń wyrazowych i ich polskich odpowiedników PDF

***RECENZJE***

Małgorzata Klauze
Wioletta Wilczek, Polski język motoryzacyjny początku XXI wieku (na materiale portali hobbystycznych), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 239 PDF

Agnieszka Kula
Jacek Grębowiec, Pragmatyka reklamy, Universitas, Kraków 2017, ss. 204 PDF

NASI RECENZENCI PDF