e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2016/1 (25)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Natalia Boczek
Imiesłowowy równoważnik zdania - zasady użycia a praktyka językowa (na podstawie tekstów Korpusu Języka Polskiego PWN) PDF

Roksolana Perkhach
PDF

Roman Urban
Kilka uwag o niektórych teoriach Witolda Mańczaka PDF

***RECENZJE***

Henryk Duda
Od badań synchronicznych ku diachronii. Z powodu książki Urszuli Modrzyk, Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń na "rzecz" i "do spraw" PDF

NASI RECENZENCI PDF