e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2016/2 (26)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Marta Abuzarowa
PDF

Janusz S. Bień
Elektroniczne indeksy fiszek słownikowych PDF

Urszula Chwesiuk
Formy adresatywne w mediach społecznościowych PDF

Natalia Jóźwiak
Czy legislator słuchający ortografów łamie prawo?
O rozbieżnościach między normą ortograficzną a praktyką środowiska prawniczego PDF

Kamil Kaczyński
Wiersz Aleksandra Puszkina "Ja was ljubił" w przekładach na język polski i niemiecki w kontekście teorii translatologicznych. Studium porównawcze PDF