e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2016/3 (27)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Aleksandra Deskur
Zachowanie pozajęzykowej chronologii wydarzeń w strukturze składniowej (na podstawie staropolskich apokryfów) PDF

Zuzanna Przybysz
Wpływ języka polskich youtuberów na współczesną polszczyznę PDF

Wojciech Stelmach, Denitsa Zarkova
Język słowiańskich apokryfów z kręgu kultur cerkiewnosłowiańskiej i łacińskiej na przykładzie Słowa
o Adamie i Ewie oraz Historyi barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie. Rekonesans PDF