e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2016/4 - 2017/1 (28-29)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Janusz S. Bień
Repertuar znaków piśmiennych - problemy i perspektywy PDF

Zofia Bryłka
Żydowska uczta w polskich przekładach Psalmu 23 PDF

Mariusz Leńczuk
Internetowa baza danych Piętnastowieczne tłumaczenia Nowego Testamentu - glosy jako nowe narzędzie do badania staropolszczyzny PDF

Agata Łojek
Imiona nadawane kotom jako przejaw współczesnych tendencji nazewniczych w polskiej zoonimii (na podstawie badań ankietowych) PDF

Anna Marko
Historia jednej pomyłki. Docieranie do znaczenia tekstu Psalmu 130 w Psałterzu floriańskim PDF

Michalina Surma
Kategoria "dawności" w świadomości językowej mieszkańców wsi Ocieszyn (pow. obornicki) PDF


NASI RECENZENCI PDF