e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2010/3-4 (3-4)

Szanowni Czytelnicy! Szanowni Autorzy!

Prezentujemy Państwu kolejny - łączony numer "Kwartalnika Językoznawczego", w którym zamieszczono osiem tekstów. Cieszymy się, że pojawiają się kolejne wypowiedzi nawiązujące do artykułów publikowanych we wcześniejszych numerach. Mamy nadzieję, że jest to zapowiedź nieodległego ożywienia.

Gorąco Państwa zachęcamy do publikacji tym bardziej, że podjęliśmy starania o umieszczenie "Kwartalnika" na liście czasopism punktowanych. Mamy już pierwsze deklaracje Recenzentów wyrażające gotowość współpracy, co gwarantuje nieodstępowanie od przyjętego rytmu kwartalnego.

Niniejszy numer 3-4 proszę przyjąć jako noworoczną zachętę do dynamicznej wymiany poglądów językoznawczych. Jednocześnie wszystkim Autorom, Czytelnikom, Współpracownikom i Sympatykom "Kwartalnika" składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności!

Redaktorzy


REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Zdzisława Krążyńska
Średniowieczne techniki rozbudowywania zdań (na przykładzie wielkopolskich rot sądowych) PDF

Barbara Kulesza
Najnowsze anglicyzmy w języku prasy młodzieżowej PDF

Agnieszka Kułacka
Definicja wyrazu atonicznego i jego typologia. Na przykładzie systemu polskich wyrazów atonicznych PDF

Andrzej Marniok
O naturze działania słowem i porozumiewania się, czyli
o etycznym wymiarze działania językowego PDF

Daniel Śledziński
Analiza struktury grup spółgłoskowych w nagłosie oraz
w wygłosie wyrazów w języku polskim PDF

Daniel Śledziński
Fonemy, difony, trifony i sylaby - charakterystyka jednostek na podstawie korpusu tekstowego PDF


***DYSKUSJE I POLEMIKI***

Tomasz Jurek
O zdmuchiwaniu nagłosowego s‐, a nawet sch‐, w dwóch zapisach z Dagome iudex PDF

Tomasz Lisowski
Pisownia polska. Główne fazy rozwoju (propozycja rozdziału podręcznika do nauczania treści historycznojęzykowych na studiach I stopnia) PDF