e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2021/1 (30)

Szanowni Państwo, Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

za nami 29 numerów "Kwartalnika Językoznawczego", na którego łamach publikowali nie tylko doświadczeni naukowcy, lecz także młodsi badacze - studenci i doktoranci. Ten, który prezentujemy, stanowi nową odsłonę czasopisma. Chociaż zmieniają się tytuł ("Poznański Półrocznik Językoznawczy") oraz formuła (nie kwartalnik, ale półrocznik), idea pozostaje ta sama. Nasz periodyk ciągle i niezmiennie będzie stanowił płaszczyznę dialogu między dojrzałymi i początkującymi, między synchronią i diachronią, między językoznawstwem otwartym i tym tradycyjnym.

Zmiany, które proponujemy, są konsekwencją dynamicznie przeobrażającego się wydawniczego świata naukowego. Nie chcemy pozostawać w tyle, dlatego proponujemy, by nasz periodyk ukazywał się dwa razy w roku. Wierzymy, że dzięki temu toczone tutaj dyskusje i polemiki będą żywsze i bardziej spontaniczne. Bez Państwa udziału żadna zmiana nie przyniesie dobrych efektów. Czekamy więc na Państwa głosy, komentarze, artykuły.

Zapraszamy zatem do lektury i zachęcamy do nadsyłania tekstów.

Redakcja


REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Janusz S. Bień
Traktat Stanisława Zaborowskiego i skróty brachygraficzne PDF

Zofia Kochmańska
Analiza semantyczna rzeczownika gadka PDF

Olga Pankalla
Opinia biegłego sądowego z zakresu językoznawstwa jako środek dowodowy w postępowaniu karnym - praktyka orzecznicza polskich sądów powszechnych PDF

Mateusz Rybarski
Innowacje frazeologiczne w nagłówkach prasowych w tygodniku "Polityka" (na materiale numerów z lat 2018-2020) PDF

Martyna Skrzypczak
Weganizacja nazw potraw w polszczyźnie (na podstawie źródeł internetowych) PDF

Michał Wartecki
Innowacje frazeologiczne w filmie animowanym Auta w reżyserii Johna Lassetera PDF

***RECENZJE***

Tadeusz Lewaszkiewicz
Robert Grošelj, Karmen Kenda-Jež, Vlado Klemše, Vera Smole, Matej Šekli, Lipalja vas in njena slovenska govorica, Linguistica & philologica 34. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana 2016, ss. 136 PDF