e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2022/1 (31)


REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Janusz S. Bień
Polskie litery w traktacie Stanisława Zaborowskiego. Litera A i pochodne PDF

Michał Bryja
Le rôle des termes affectifs dans les stratégies de politesse en français parlé PDF

Weronika Kosmalska
Analiza genologiczna preambuł polskich ustaw zasadniczych z lat 1918-2018 PDF

Magdalena Piasecka-Chmielnik
Funkcjonowanie i rola innowacji frazeologicznych w reklamie. Na przykładzie wybranych kampanii reklamowych sieci sklepów spożywczych PDF

***RECENZJE I SPRAWOZDANIA***

Zofia Bryłka
Staropolskie Spotkania Językoznawcze IV - sprawozdanie z konferencji PDF

Agnieszka Kaliska
Leksykografia. Słownik specjalistyczny, red. M. Bielińska, UNIVERSITAS, Kraków 2020, ss. 480 PDF