e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2011/1 (5)

Szanowni Czytelnicy! Szanowni Autorzy!

Przedstawiamy państwu piąty - recenzowany - numer "Kwartalnika Językoznawczego", konsekwentnie ilustrujący różnorodność aktualnej polonistycznej problematyki językoznawczej.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania kolejnych tekstów
i intensyfikowania dyskusji między badaczami. Publikowane dotychczas na łamach "Kwartalnika" artykuły dowodzą między innymi ciągłej potrzeby konfrontowania stanowisk badawczych, a także chęci wymiany doświadczeń
w szczegółowych kwestiach metodologicznych. Niezależnie bowiem od rozpatrywanego problemu czy rodzaju zebranego materiału, wspólną płaszczyzną pozostaje refleksja nad sposobami badania i opisu języka w ogóle.

Składamy serdeczne podziękowania Recenzentom, którzy zgodzili się wydać opinię o nadesłanych tekstach. Jesteśmy przekonani, że inaugurowana przez niniejszy numer "Kwartalnika" współpraca ze znakomitymi specjalistami dowartościuje - nie tylko z uwagi na parametryzację - utrwalaną w "Kwartalniku" wymianę myśli.

Redaktorzy


REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Beata Jezierska
Słownictwo botaniczne w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej PDF

Magdalena Kierkowicz
Verba dicendi w Sprawie chędogiej i Rozmyślaniu przemyskim PDF

Agnieszka Kułacka
Matematyczny model dla prawa Kryłowa PDF

Inez Okulska
Język (wy)grywa. Gry językowe poezji Andrzeja Sosnowskiego w przekładzie PDF

Alicja Tempłowicz
Panteon słowiański w świetle etymologii. Perun - Weles - Swaróg i bóstwa pokrewne PDF


***DYSKUSJE I POLEMIKI***

Agnieszka Krygier‐Łączkowska
Europejczycy, Słowianie, Polacy. Na czym polega pokrewieństwo językowe? (propozycja rozdziału podręcznika do nauczania treści historycznojęzykowych na studiach I stopnia) PDF


***RECENZJE***

Anna Piotrowicz
Maria Wojtak, Głosy z teraźniejszosci. O języku współczesnej polskiej prasy, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, ss. 198. PDF


***NADESŁANE*** PDF