e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2014/2 (18)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Sonia Behrendt-Bartkowska
Morfologiczna adaptacja zapożyczeń greckich i łacińskich przez język polski i rosyjski PDF

Marta Siwińska
Jak tłumaczono Rozmyślanie przemyskie? Próba odwrócenia perspektywy PDF

Sylwia Smyl
Językowy obraz kobiety - użytkowniczki serwisu internetowego "Grzenda.pl" (na podstawie netonimii) PDF

***RECENZJE***

Zuzanna Wośko
Kinga Zawodzińska-Bukowiec, Pseudonim polski. Od czasów najdawniejszych do dziś, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014,
ss. 327. PDF