e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2011/3 (7)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Magdalena Kierkowicz, Dorota Rojszczak‐Robińska, Olga Stramczewska
Wstęp PDF

Zuzanna Krótki
Pycha a mądrość. Polskie leksemy z rdzeniem ‐mądr‐ // ‐mędrPDF

Kinga Knapik
Polskie jednostki leksykalne z prasłowiańskim rdzeniem *vědPDF

Olga Stramczewska
Pozasłowotwórcze aspekty analizy gniazdowej PDF

Aleks Sevruk
Przejawy surżyku w klasycznej literaturze ukraińskiej PDF

Anna Grochowska
Wewnętrzne zróżnicowanie językowe we Włoszech. Dialekty
a język narodowy PDF

Anna Szemberska
Wybrane nowe italianizmy we współczesnej polszczyźnie PDF

Jacek Jarmoszko
Polsko‐irańskie dziedzictwo językowe, czyli przyczynki do mitu o sarmackich korzeniach Polaków w świetle językoznawstwa historyczno‐porównawczego PDF

Agata Gesner
Glosy w Rozmyślaniu przemyskim. Wyniki analizy formalnej
i perspektywy badań PDF

Małgorzata Badowska
Zagadka tożsamości szesnastowiecznego kopisty, czyli
o Hieronimie, kapłanie z Poznania, słów kilka PDF