e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2012/1 (9)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Karolina Borowiec
Kanon wiedzy na temat tzw. etnogenezy Słowian. Czas przełomu PDF

Małgorzata Grześkowiak
Frazeologiczne innowacje wymieniające w tygodniku "Polityka" PDF

Wojciech Hofmański
Od filologii narodowej do "interpolonistyki"? PDF

Beata Jerzakowska
Kopciuszek czy Rzeczo‐znawca? Kilka uwag o technikach tworzenia nazw sklepów z używaną odzieżą (na materiale sklepów w województwie dolnośląskim) PDF

Adrian P. Krysiak
Akronimy nazw jednostek nozologicznych we współczesnym polskojęzycznym piśmiennictwie neuropsychiatrycznym
i neuropsychologicznym PDF

Marek Ruszkowski
Wartość stylistyczna spójnika aczkolwiek PDF

***RECENZJE***

Beata Jezierska
Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantywność we frazeologii, pod red. P. Flicińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 103. PDF