e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2011/4 (8)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Monika Gryboś
"Rozmawiamy sobie w szczupłym kółku ludzi wykształconych, nieprawdaż?" - kształt językowy ekspozycji w recenzjach teatralnych Tadeusza Żeleńskiego (Boya) PDF

Tomasz Nowak
"Pierwej rozważ, potem odważ". Analiza semantyczna czasownika rozważać PDF

Hanna Trubicka
Etyka języka w późnym piśmiennictwie eseistycznym Stanisława Barańczaka PDF


***RECENZJE I SPRAWOZDANIA***

Anna Kapuścińska
"Translation im Spannungsfeld der cultural turns
/ Translation Among Cultural Turns". Międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk, 13‐14 października 2011 roku PDF

Karolina Karaszewska
Teresa Tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, ss. 233. PDF

NASI RECENZENCI PDF